Δημοσιεύουμε έγγραφο του Διοικητή του ΕΦΚΑ  στο οποίο αναφέρεται ότι οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ στα Περιφερειακά Τμήματα  θα εξυπηρετούν στο μεταβατικό αυτό στάδιο  τις διαδικασίες εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας, χωρίς δικαίωμα υπογραφής