Όπως ενημέρωσε την Ένωση η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα, επαναπροκηρύχθηκε από το Αλβανικό Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας διαγωνισμός για την επιλογή εταιρείας κατασκευής και αξιοποίησης (developer) της Ζώνης Τεχνολογικής και Οικονομικής Ανάπτυξης (TEDA) στην Spitalle, στην περιοχή του Δυρραχίου.

Προθεσμία υποβολής προσφορών η 23η Δεκεμβρίου 2016 τ.ω. 10:00