Η Ένωση με επιστολή της προς το Δήμαρχο Αγίου Νικολάου Κρήτης ζητά επαναδημοπράτηση διαγωνισμού προκειμένου να κληθούν προς συμμετοχή αποκλειστικά πιστοποιημένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ