Η ΠΕΔΜΕΔΕ απέστειλε μία ακόμα επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ, κ. Δ.Ράικο, ζητώντας απαντήσεις για το φλέγον ζήτημα  της κατάργησης των εμπειροτεχνών