Η υπ΄αριθμ. 129/2019 Γνωμοδότηση της πλήρους Ολομελείας του ΝΣΚ επιλύει οριστικά το θέμα της κατάργησης των κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ στους λογαριασμούς πληρωμής δημοσίων έργων.Η Ένωση ζητά από τον Υπουργό Οικονομικών την επίσπευση των διαδικασιών αποδοχής της ως άνω Γνωμοδότησης.