Η Ένωση απέστειλε μια ακόμα επιστολή προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της ΔΕ του ΤΜΕΔΕ ζητώντας άμεσα επίσημη και πλήρη ενημέρωση για το θέμα του κανονισμού εγγυοδοσίας -πιστοδοσίας του Ταμείου