Ιστορική στιγμή για την Ένωση η αποδοχή της αίτησης της ΠΕΔΜΕΔΕ να γίνει μέλος της EUROPEAN DEMOLITION ASSOCIATION (EDA).

Πρόκειται για Ευρωπαϊκή Οργάνωση που ιδρύθηκε το 1978 και αποτελεί την ηγετική πλατφόρμα για τις Εθνικές Ενώσεις που ασχολούνται με την διαχείριση των προϊόντων που προκύπτουν από τις κατασκευές, κατεδαφίσεις, καθώς και την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία.

Στους σκοπούς της EDA είναι μεταξύ άλλων:

– να φροντίζει, να προωθεί και να προστατεύει τα συμφέροντα των μελών της,

– να συμμετέχει στον καθορισμό και την προώθηση ευρωπαϊκών προτύπων για τις τεχνικές και την προώθηση της ανακύκλωσης των προιόντων εκσκαφών,

– να συμμετέχει στην διαμόρφωση της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, όπως και στην διαδικασία απομάκρυνσης και ανακύκλωσής τους

– και  στην ανταλλαγή πληροφοριών και καλών τεχνικών για τις μεθόδους εργασίας, κατάρτισης κ.α.

 

Η ΠΕΔΜΕΔΕ δια του Προέδρου της κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη, θα κατέχει επίσης και θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της EDΑ.