Κατατέθηκε στη Βουλή η γνωμοδότηση που έλαβε η ΠΕΔΜΕΔΕ από τον καθηγητή κ. Χάρη Ταγαρά. 

 

 .