Η Ένωση απέστειλε εντονότατη επιστολή στον Υπουργό Εργασίας, διαμαρτυρόμενη για την επιχειρούμενη αρπαγή των περιουσιακών στοιχείων του ΤΣΜΕΔΕ και την υποβάθμιση του Ταμείου.

Εδώ η επιστολή.