Η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο απέστειλε στην  Ένωση ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τον κατασκευαστικό κλάδο στην Κύπρο