Το Γραφείο Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων στα Τίρανα απέστειλε στην Ένωση το Ενημερωτικό δελτίο Ιανουαρίου 2019 προς ενημέρωση των μελών της