Τεύχος Ιουλίου – Αυγούστου του Δελτίου «Οικονομία και Εμπόριο στην Ουγγαρία»