Τεύχος Ιουλίου – Αυγούστου του Δελτίου “Οικονομία και Εμπόριο στην Ουγγαρία”