Προς ενημέρωση των μελών της Ένωσης, η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα απέστειλε το ενημερωτικό Δελτίο, που περιλαμβάνει ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος