Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης των Περιφερειακών Τμημάτων της Ένωσης, πραγματοποιήθηκε στις 3/11/2014 ενημερωτική συνάντηση στο Περιφερειακό Τμήμα Βοιωτίας, κατόπιν αιτήματος του Τμήματος για παροχή διευκρινίσεων πάνω σε θέματα νομοθετικά και ασφαλιστικά.

Για το λόγο αυτό την Ένωση εκπροσώπησαν στη συνάντηση αυτή ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Ρωμοσιός, ο Αντιπρόεδρος κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης, το μέλος της Δ.Ε. κ. Μαρίνος Λαζάρου (εκπρόσωπος της Ένωσης στην Επιτροπή ΜΕΚ), ο Ταμίας κ. Αριστείδης Λυκογιάννης (εκπρόσωπος της Ένωσης στην Επιτροπή ΜΕΕΠ,  ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος Εταιρειών της Ένωσης κ. Ξενοφών Καρκαντζός (εκπρόσωπος της Ένωσης στη Δ.Ε. του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ) και ο Νομικός Σύμβουλος της Ένωσης κ. Ευθύμιος Αναγνωστόπουλος.

Η συνάντηση έλαβε χώρα στο Συνεδριακό κέντρο Λειβαδιάς όπου τα μέλη ενημερώθηκαν για τις  τρέχουσες εξελίξεις, σχετικά με τις ενέργειες της Ένωσης, για την πορεία των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων όσον αφορά στο θεσμικό πλαίσιο παραγωγής δημοσίων έργων, τα Ασφαλιστικά θέματα (ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ) καθώς και τα ζητήματα αλλαγών σε ΜΕΚ-ΜΕΕΠ κ.α.

Στη συνέχεια ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση με ερωτήσεις των μελών προς τους παρισταμένους, απαντήσεις και ανταλλαγή απόψεων επ’ αυτών.