Ο ΕΦΚΑ  απέστειλε στην Ένωση γνωστοποίηση που αφορά στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους σχετικά με την καταβολή Δωρόσημου Αυγούστου 2019