Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, κ. Ξεν. Καρκαντζός, ξεκίνησε ήδη η ηλεκτρονική έκδοση των ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών Α΄εξαμήνου 2015 για τους νέους ασφαλισμένους που άλλαξαν την ασφαλιστική τους κλάση μετά τις 26.08.2015. Για τους ασφαλισμένους που αιτήθηκαν νωρίτερα την ως άνω αλλαγή δεν θα εκδοθούν νέες ειδοποιήσεις. Επίσης δεν θα εκδοθούν νέες ειδοποιήσεις για όσους έχουν ήδη εξοφλήσει τις εισφορές τους. Το Ταμείο δεν δύναται να εκδώσει ειδοποιήσεις μετά την 27.09.2015 και συνεπώς δεν θα παραλαμβάνει ηλεκτρονικές αιτήσεις αλλαγής ασφαλιστικής κλάσης μετά την 24.09.2015.