Επιστολή της Ένωσης προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δ.Ε. του ΤΜΕΔΕ με την οποία ζητά άμεση ενημέρωση για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί σχετικά με την επιστροφή των προσθέτων ασφαλειών – αντεγγυήσεων από εγγυητικές επιστολές στους Εργολήπτες