Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΟΘΕΝ παρέχει οδηγίες προς ενημέρωση των φορέων υπόχρεων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης , (ΔΠΚ)  και Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ).

Εφιστούμε την προσοχή των μελών μας στην προθεσμία που λήγει  την 30.11.2018.  

Συγκεκριμένα:

Ως γνωστό με το Ν. 4571/2018 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν. 3213/2003 για τη δήλωση και τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων προσώπων.

Εκτός των άλλων προβλέπεται η ηλεκτρονική καταχώρηση της κατάστασης των υποχρεων σε ΔΠΚ και ΔΟΣ.

Έτσι, φορείς υπόχρεων με διαφορετικούς χρήστες ανά όργανο ελέγχου καθώς και φορείς υπόχρεων που μέχρι σήμερα δεν έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΠΟΘΕΝ οφείλουν να ορίσουν έναν τουλάχιστον υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως υπεύθυνους για την επικοινωνία και την ηλεκτρονική καταχώρηση της κατάστασης υπόχρεων αποστέλλοντας ηλεκτρονικά ενιαίο έγγραφο συνοδευόμενο από πρότυπο υπολογιστικό φύλλο μέχρι την 30.11.2018.

Το πρότυπο υπολογιστικό φύλλο και το συνοδευτικό έγγραφο έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.pothen.gr