Η Ελλάδα, εφαρμόζοντας την πρόσφατη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ( το φθινόπωρο του 2012) για την
ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων – υποχρεωτική για όλα τα κράτη – μέλη απέστειλε ήδη στην
ΕΕ , καταγραφή των Δημοσίων κτηρίων της και τις αρχικές προτάσεις της σε σχέση με την εξοικονόμηση. Στα
νέα αυτά πλαίσια, η ανανέωση του κτηριακού αποθέματος της Ελλάδας που είναι παλαιό και από τα πλέον
ενεργοβόρα στην Ευρώπη, επείγει.
Δεδομένων των αναγκών που υπάρχουν, η ενεργειακή αναβάθμιση των μεγάλων κτιρίων αλλά και των σπιτιών
θα προσφέρει σύμφωνα με τις πρόσφατες μελέτες, νέες ευκαιρίες δραστηριοποίησης του κατασκευαστικού
κλάδου. Παράλληλα θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και εργασίας στα κτίρια και θα αυξηθούν οι τιμές
τους στην αγορά. Το κοινό ερώτημα αφορά την παροχή κινήτρων μέσω ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων και
του ΕΣΠΑ όπως επίσης, νέες ενδεχομένως δυνατότητες χρηματοδότησης.
Πριν από λίγες ημέρες στα πλαίσιο ενός ιδιαίτερα ενδιαφέροντος επενδυτικού Φόρουμ με θέμα «Η Ανάπτυξη
που θέλουμε» και πλαίσιο συζήτησης τη διαχείριση της ενέργειας σε ηλεκτροπαραγωγή – δίκτυα- βιομηχανία
και κατασκευές, στο οποίο συμμετείχαν 70 περίπου κορυφαίοι εκπρόσωποι του πολιτικού χώρου, των επιχειρήσεων,
των τραπεζών, επιστημονικών και θεσμικών φορέων, μεταξύ άλλων δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα
στην επανεκκίνηση του κατασκευαστικού κλάδου μέσα από την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.
Τα αποτελέσματα της συζήτησης έφεραν την κατ΄αρχήν συμφωνία του Γ.Γ. Δημοσίων Έργων κ.Σιμόπουλου και
της ΠΕΔΜΕΔΕ, που ήταν και χορηγός επικοινωνίας του επενδυτικού αυτού Φόρουμ, για την αναγκαιότητα οι μικρομεσαίες
εργοληπτικές επιχειρήσεις να αναλάβουν την ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων κτηρίων με το σύστημα μικρών και μεσαίων συμβάσεων παραχώρησης
ΣΔΙΤ, ώστε να τους δοθεί ευκαιρία διεξόδου στο οικονομικό αδιέξοδο που έχουν οδηγηθεί τα τελευταία
χρόνια και με ευθύνη της Πολιτείας. Μια συμφωνία η οποία όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «Κ», από την
πλευρά της Γ.Γ. Δημοσίων Έργων δεν έχει μείνει στα λόγια καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε κινητοποίηση
για να μπορέσει να υλοποιηθεί!
Εκτός όμως της σημαντικής αυτής πτυχής στη διάρκεια του Φόρουμ αναπτύχθηκαν και παρουσιάστηκαν νέα
χρηματοπιστωτικά εργαλεία, προγράμματα, ευκαιρίες και αναδυόμενες αγορές όπως αυτή των ενεργειακών
υπηρεσιών με τις Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, οι γνωστές ESCO, οι οποίες έχουν καταλυτικό ρόλο
στην εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένων συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης και την εξεύρεση
σχετικής χρηματοδότησης. Επίσης αναλύθηκε η ανάγκη της «πράσινης» κάρτας που οφείλει κάθε κτίριο να έχει
στην Ελλάδα καθώς επηρεάζει και την αξία των ακινήτων κυρίως όσον αφορά το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών.
Παράλληλα, μεταξύ άλλων, Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον» σε απόλυτους
αριθμούς, «πράσινοι» δήμοι που έχουν ενταχθεί στο Σύμφωνο των Δημάρχων μοιράστηκαν την εμπειρία
τους μέσω συγκεκριμένων έργων που εκπονήθηκαν στους Δήμους τους, έγινε η προώθηση ιδιωτικών και
δημοσίων συμπράξεων για την ανάπτυξη μικρών τοπικών ενεργειακών επενδύσεων και παρουσιάστηκαν τα
συνολικά οφέλη που θα προκύψουν για την πραγματική οικονομία και επιχειρήσεις από την ορθολογική διαχείριση
ενέργειας.

Η «Κ» παρακολούθησε το διήμερο Επενδυτικό Συνέδριο και παραθέτει τα πιο σημαντικά στοιχεία, που αφορούν
στον κατασκευαστικό κλάδο και τις εξελίξεις που δρομολογούνται.
Aναλυτικό ρεπορτάζ στο Περιοδικό “Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ” που κυκλοφορεί.