Εκδόθηκε από την FIEC η ετήσια στατιστική έκθεση για την κατασκευαστική δραστηριότητα με στοιχεία που συγκεντρώνει η Ομοσπονδία από όλες τις Ενώσεις μέλη της.