Το ΤΕΕ διοργανώνει εκδήλωση την 19.07.2017 με θέμα  “Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών-αναδιάρθρωση και εξυγίανση επιχειρήσεων στο δρόμο της ανάπτυξης”

Η πρόσκληση βρίσκεται εδώ