Με ειδική αναφορά παρουσιάζεται και στο Newsletter της EDA η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών τριών αρμοδίων Υπουργείων και του εκπροσώπου της EDA (European Demolition Association), κ. Jose Blanco, μετά από πρωτοβουλία της ΠΕΔΜΕΔΕ.

Στη συνάντηση αυτή, εκτός από τον κ. Blanco και τον Πρόεδρο της ΠΕΔΜΕΔΕ,,συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη, εκπρόσωποι των Υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υποδομών  & Μεταφορών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, καθώς και στελέχη της Ένωσης.

Ο εκπρόσωπος της EDA σε ειδική παρουσίαση ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τις δράσεις της Οργάνωσης, ανέπτυξε θέματα που απασχολούν συνήθως τόσο το δημόσιο τομέα όσο και τις Ενώσεις παγκοσμίως για τη διαχείριση αποβλήτων ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων) και όλες τις φάσεις της και απάντησε σε ερωτήματα που του τέθηκαν από τους παριστάμενους. Διαβεβαίωσε όλους τους εκπροσώπους των αρμοδίων Υπουργείων ότι, μέσω της ΠΕΔΜΕΔΕ, ως επίσημου μέλους της EDA, θα προσφέρει την σημαντική τεχνογνωσία που διαθέτει η EDA για το ζήτημα αυτό.

Παράλληλα παρουσιάστηκε και το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο “CDWaste-ManageVET” που υλοποιεί η ΠΕΔΜΕΔΕ με στόχο την κατάρτιση εργαζομένων στη διαχείριση των ΑΕΚΚ.

Ήταν μία ιδιαιτέρως εποικοδομητική συνάντηση και το γεγονός ότι παρέστησαν στελέχη 3 αρμόδιων Υπουργείων δείχνει το πόσο εκτιμήθηκε η προσπάθεια της ΠΕΔΜΕΔΕ να προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία που θα αποκομίσει ως μέλος της EDA και στην πραγματική αγορά, βοηθώντας στη διαμόρφωση των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη σωστή διαχείριση και εκμετάλλευση των αποβλήτων ΑΕΚΚ  που προκύπτουν από τα δημόσια έργα, την χρηματοδότησή τους και την επιλεξιμότητά τους από την Ε.Ε. την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας κλπ.

Από πλευράς ΠΕΔΜΕΔΕ παρέστησαν ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης, η Υπεύθυνη Προγραμμάτων κα Παρασκευή Αγγελακοπούλου και η Τεχνική Σύμβουλος κα Έφη Τριτοπούλου.