Εκδόθηκε το Εγχειρίδιο του EU BIM Task Group για την υιοθέτηση της μοντελοποίησης κατασκευαστικών πληροφοριών (Building Information  Modelling) BIM που αποτελεί επίσημο οδηγό του ΒΙΜ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αφορά μία στρατηγική δράση για την υψηλότερη απόδοση του κλάδου των κατασκευών : δημιουργία αξίας, προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης.

Υπενθυμίζουμε ότι η ΠΕΔΜΕΔΕ, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020, για την «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο των Κατασκευών και Υλικών» έχει συμπεριλάβει στην πρότασή της ειδικό πρόγραμμα γαι την εκπαίδευση των μελών της για το (Building Information  Modelling), BIM, για τα οποία θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση.