Η Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξέδωσε την εγκύκλιο 46/2015 με την οποία επισημαίνει αλλλαγές που επήλθαν στις ασφαλιστικές διατάξεις.

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος  αναφέρεται σε τροποποιήσεις που αφορούν σε:

 Α.Διατάξεις  της πάγιας ρύθμισης , ήτοι αναστολή ορισμένων προϋποθέσεων και αναπροσαρμογή του επιτοκίου ρύθμισης

Β.Διατάξεις  που αφορούν στην αλλαγή του επιτοκίου ρύθμισης και στην αυτεπάγγελτη μείωση αριθμού δόσεων ρύθμισης