Με την εγκύκλιο 41/2018  του ΕΦΚΑ ορίζεται ότι το επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από τετραπληγία και παραπληγία, θα χορηγείται και σε όσους πάσχουν από ασθένειες οι οποίες, κατά την κρίση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, επιφέρουν την ίδια μορφή αναπηρίας.