Με την εγκύκλιο 29/2018 ο ΕΦΚΑ τροποποιεί την προγενέστερη εγκύκλιο 14/2018 ως προς το εξής:

Στη διάταξη περί μείωσης της εισφοράς κατά 50% των ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης, εμπίπτουν και απασχολούμενοι συνταξιούχοι, ανεξαρτήτως του χρόνου συνταξιοδότησης και ανάληψης της νέας εργασίας ή δραστηριότητας, που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση.

Στην εγκύκλιο περιέχεται και διευκρινιστικό παράδειγμα