Με την Εγκύκλιο 2/2016 το Υπουργείο Υποδομών ενημερώνει για την τροποποποίηση των κατωτάτων ορίων εφαρμογής των ευρωπαίκών οδηγιών.

Για τις συμβάσεις έργων το νέο όριο ανέρχεται στο ποσό των 5.225.000 ευρώ