Ο ΕΦΚΑ εξέδωσε την εγκύκλιο 16/2018 για την αποσύνδεση της ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων του πρων  ΤΣΜΕΔΕ από την ιδιότητα. 

Όπως είναι γνωστό, στην υποχρεωτική ασφάλιση των εν λόγω φορέων υπάγονταν τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), με κριτήριο την ιδιότητά τους και ανεξάρτητα εάν ασκούσαν ή όχι επαγγελματική δραστηριότητα.

Θεσπίζεται  πλέον ως βασικό στοιχείο υπαγωγής στην ασφάλιση η έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.

Η ισχύς των νέων διατάξεων αρχίζει την 1/1/2017.

Στο πεδίο εφαρμογής εμπίπτουν αυτοαπασχολούμενοι/ μη μισθωτοί του τ. ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ή θα εγγραφούν στο ΤΕΕ, και εφόσον:

– έχουν πραγματοποιήσει έναρξη ατομικά για τη δραστηριότητα αυτή στη Δ.Ο.Υ. ή

– μετέχουν ως, εταίροι, μέλη ή διαχειριστές σε τεχνικές ή κατασκευαστικές εταιρείες με τεχνικό αντικείμενο (αποκλειστικά ή κατά κύρια δραστηριότητα), ανεξαρτήτως νομικής μορφής, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο ΓΕΜΗ ή στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ και έχουν έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ. 

Στην εγκύκλιο υπάρχουν και οι προβλέψεις που αφορούν στην προαιρετική ασφάλσιη