Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται για την σχετική ανακοίνωση να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τα γραφεία της Ένωσης (τηλ. 2103614978) – υπεύθυνη κα Ζηροπούλου, προκειμένου να παραλάβουν λεπτομέρεις της προκήρυξης και οδηγίες για την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών.