Με πρόσφατη εγκύκλιο το Υπουργείο Εργασίας ενημερώνει  ότι  προβλέπεται η αναστολή χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. για την υποβολή Α.Π.Δ. για τους οφειλέτες / εργοδότες, που ασφαλίζουν προσωπικό μέσω Α.Π.Δ. χωρίς να καταβάλουν τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές αυξάνοντας το ποσό της οφειλής τους.
Η αρμοδιότητα για την επιβολή του συγκεκριμένου μέτρου παρέχεται στο Κ.Ε.Α.Ο. , που μπορεί να το επιβάλει παράλληλα με τα λοιπά μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που προβλέπονται από τον Κ.Ε.Δ.Ε..