Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε Εγκύκλιο για την πρόληψη των επιπτώσεων του καύσωνα. 

Αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη της εμφάνισης των συμπτωμάτων κατά τον καύσωνα καθώς και οι πρώτες βοήθειες που πρέπει να παρασχεθούν.