Τα νέα συνταξιοδοτικά όρια για τους μηχανικούς, ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ, προβλέπει εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας.

Ειδικότερα από 1.1.2022 για τη λήψη πλήρους σύνταξης, λόγω γήρατος, απαιτείται η συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας με 40 έτη ασφάλισης ή η συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας με 15 έτη ασφάλισης.

Για τη λήψη μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος απαιτείται η συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας με 15 έτη ασφάλισης.

Από την παραπάνω αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης εξαιρούνται τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι 18.8.2015.

Ως θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα θεωρούνται εκείνα που μέχει την ανωτέρω ημερομηνία έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος για τη συνταξιοότηση χρόνος ασφάλισης και το όριο ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, και μπορούν να ασκηθούν οποτεδήποτε.