Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο για τη σωστή εφαρμογή της υπουργικής απόφασης σχετικά με τα προγράμματα του 2015 που αφορούν στην επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄και Γ΄κατηγορίας.