Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Εργασίας ενημερώνει  ότι καταργήθηκε από 1-1-2015 η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ των πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρησης στο ΓΕΜΗ  που απαιτούν δημοσιότητα για τις ΑΕ και τις ΕΠΕ.

Έτσι:

Για πράξεις και στοιχεία που υποβλήθηκε αίτηση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ μετά την 1-1-2015 οι διατυπώσεις δημοσιότητας ολοκληρώνονται με τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, ενώ για τις προγενέστερες η διαδικαασία ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

Post comment