Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας , κ. Ιωάννης Βρούτσης, με εγκύκλιό του δίδει διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία, βάσει του Ν. 4305/2014.

Με το Νόμο αυτό θεσπίζεται ένα ευνοϊκό και ευέλικτο σύστημα ρύθμισης οφειλών που επιτρέπει την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών με σημαντικές εκπτώσεις σε πρόστιμα, προσαυξήσεις και άλλες επιβαρύνσεις που φθάνουν μέχρι και στην πλήρη απαλλαγή αυτών.

Για την υπαγωγή στο νέο σύστημα ρύθμισης οφειλών, ως 100 δόσεις, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (όπου προβλέπεται) και η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1-10-2014 έως και των εισφορών του μηνός υπαγωγής στη ρύθμιση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαρτίου 2015.