Ο ΕΦΚΑ εξέδωσε εγκύκλιο που δίδει διευκρινίσεις για τα θέματα των ασφαλιστικών βιβλιαρίων, στην οποία , εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι:

Μέχρι την οριστική κατάργηση των βιβλιαρίων στο άμεσο μέλλον, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη , οι καταχωρήσεις θα γίνονται ως ακολούθως:
α. Σε όσους κατέχουν βιβλιάρια γίνεται χρήση αυτών και προσθήκη σελίδων όπου απαιτείται.
Σε περίπτωση δε, που έχουν τελειώσει τα ειδικά φύλλα, αυτά μπορούν ν’ αντικατασταθούν με σφραγισμένες λευκές σελίδες αριθμημένες κομμένες στο μέγεθος του βιβλιαρίου, με σημείωση επί του βιβλιαρίου τον αριθμό των αριθμημένων σελίδων που προστέθηκαν.
β. Σε όσους αποκτούν δικαίωμα ασφαλιστικής ικανότητας για πρώτη φορά και δε διαθέτουν βιβλιάριο ασθενείας όλοι οι υπαγόμενοι φορείς του ΕΦΚΑ από την στιγμή που θα τους τελειώσουν τα ασφαλιστικά βιβλιάρια θα εφοδιαστούν με παλαιού τύπου συνταγολόγια του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ( τα οποία προηγουμένως θα έχουν ακυρωθεί με κόψιμο σε μια γωνία του βιβλιαρίου) και θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για την έκδοση βιβλιαρίου.