Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) εξέδωσε εγκύκλιο που ρυθμίζει τα θέματα της καταβολής δωροσήμου β΄τετραμήνου 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους