Ο ΕΦΚΑ εξέδωσε Εγκύκλιο για τη διαδικασία καταβολής Δωροσήμου Χριστουγέννων 2018 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

Στο έγγραφο αυτό, εκτός των άλλων, ανφέρεται  ότι:

Η καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2018 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα διενεργηθεί:

Α) μέσω Τραπεζών, για τους οικοδόμους που υπέβαλαν το έντυπο «Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων».

Β) μέσω Περ/κών ή Τοπικών Υποκαταστημάτων Μισθωτών.