Η ΑΑΔΕ δημοσίευσε την εγκύκλιο 2026/2019 με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3-Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων απο επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογικού έτους 2018