Μετά την έκδοση της υπ΄αριθμ. 732/2019 αποφάσεως του ΣτΕ εκδόθηκε εγκύκλιος της ΑΑΔΕ σχετικά με την πενταετή και δεκαπενταετή προθεσμία παραγραφής φορολογικών θεμάτων