Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημοσίευσε έγγραφο με το οποίο διευκρινίζει θέματα που αφορούν στις απαλλαγές και εξαιρέσεις από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων