Η Διεύθυνση Ασφαλιστικών  Υπηρεσιών του ΙΚΑ εξέδωσε εγκύκλιο με την  οποία διευκρινίζει θέματα που αφορούν  τον έλεγχο Δηλωθέντων- Καταβληθέντων, όπου μεταξύ των άλλων επισημαίνεται ότι η νέα διαδικασία εφαρμόζεται για  τους εργοδότες  Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων