Η Υπηρεσία ελέγχου κοινών επιχειρήσεων οικοδομοτεχνικών έργων εξέδωσε έγγραφο με το οποίο ενημερώνει για την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών με ταυτότητα πληρωμής τρεχουσών εισφορών και για την τροποποίηση περιόδου υποβολής ΑΠΔ Δώρου Χριστουγέννων και Δώρου Πάσχα