Το ΙΚΑ εξέδωσε έγγραφο με το οποίο διευκρινίζει τα θέματα που αφορούν στην καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2016 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους