Το Υπουργείο Οικονομικών με έγγραφό του διευκρινίζει τα θέματα που αφορούν στην παρακράτηση φόρου σε τόκους υπερημερίας που καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα.

Εκτός των άλλων ορίζεται ότι οι πληρωμές των τόκων υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%