Εγκρίθηκε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  για τον Κοινωνικό Διάλογο (Support for social dialogue) στα πλαίσια του προγράμματος Employment, Social Affairs and Inclusion DG της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο τίτλος του προγράμματος είναι  “SUPPORT OF SOCIAL DIALOGUE FOR AN EFFECTIVE FUTURE CONSTRUCTION – SUSODCO”

Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των εκπροσώπων των εργοδοτών και των εργαζομένων, ώστε να προετοιμαστούν στις νέες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η κατασκευαστική βιομηχανία.

Στο σχήμα συμμετέχουν παραγωγικοί φορείς από τις εξής χώρες : Σλοβενία, Κροατία, Ελλάδα, Κύπρο, Ουγγαρία, Βουλγαρία και  Βέλγιο.

Την Ελλάδα εκπροσωπεί η ΠΕΔΜΕΔΕ, η οποία συνέβαλε και στην συγγραφή της πρότασης.

Καλή επιτυχία !!!