Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55 Ν. 4509/2017 στους απασχολούμενους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχομένων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης -πρωην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) παρέχει έγγραφο  του ΕΦΚΑ