Δόθηκε στη διαβούλευση το βιβλίο IV που αφορά στην έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 08.04.2016 και ώρα 14.00

Τα μέλη μπορούν  να στείλουν τις απόψεις τους στην Ένωση