Την Τρίτη 19 Απριλίου και ώρα 14.00 το Υπουργείο Εργασίας έδωσε στη διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο “Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού- συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων”.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 21 Απριλίου και ώρα 8.59.

Σχέδιο νόμου

Αιτιολογική έκθεση