Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού έδωσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου και το σχετικό παράρτημα Ι με τίτλο “Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων ενισχύσεων ιδιωτικών επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας” καθώς και το παράρτημα αυτού.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 16.05.2016 και ώρα 17.00

Καλούνται τα μέλη, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στην Ένωση.